•                                
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4

Rádi Vám zde přiblížíme naší činnost a projekty, které již uskutečňujeme a chystáme...

Osvěta a její šíření...

Přicházíme k Vám s možností ekologických přednášek, workshopů a teambuildingových aktivit. Také k Vám můžeme přijít, šířit osvětu o trvalé udržitelnosti horských bud a budního hospodářství.
Snažíme se Vám nabízet komplexní služby a podávat relevantní informace.
Pokud by Vás jakékoliv z těchto témat zajímalo, neváhejte a kontaktujte nás a domluvíme se na bližší spolupráci.
Osvěta jako taková je zcela zdarma...Pojďte se s námi vzdělávat...učit se a pomáhat!

Tábory pro všechny

Větší množství informací naleznete na naší stránce specializované na tábory - BEZVA tábory -.

- poskytnout možnost účastnit se doopravdy všem
- učíme děti eliminovat a účinně odstraňovat bariéry a předsudky ve společnosti
- začlenit všechny děti do kolektivu bez ohledu na věk, pohlaví, socioekonomický status, vyznání nebo kulturu
- vést děti k vzájemné toleranci a porozumění odlišnostem
- naučit děti žít v souladu s přírodou
- vzdělávat děti zábavnou formou
- začlenit děti se specifickými stravovacími potřebami - diabetiky, celiaky, vegetariány, děti s Crohnovou chorobou
- díky pomoci sponzorů udržet příznivou cenu
- začlenit děti se sluchovým postižením
- věnovat poukazy na táborový pobyt za 1 Kč do dětských domovů či Klokánků
    - 2016 - 5 táborových pobytů FOD Klokánek
    - 2017 - 11 táborových pobytů FOD Klokánek, 2 pobyty DD
    - 2018 - 12 táborových pobytů FOD Klokánek, 2 pobyty pro děti již umístěné v rodinách (následná péče v rámci projektu)
    - 2019 - 10 věnovaných pobytů FOD Klokánek, DD a do rodin, navíc započata spolupráce s širokým okruhem dětských organizací s nabídkou 1 tábor zaplatíš a
                druhý dostaneš zdarma
    - 2020 - 11 věnovaných pobytů FOD Klokánek, DD a také nově nabídnuto 30 míst na pobytových a 15 míst na příměstských táborech Matkám a otcům        
                samoživitelům (Svobodné matky z.s., atp.) - využito cca 15 těchto míst za polovinu ceny 
    - 2021 - 5 věnovaných pobytů FOD Klokánek, ze sociálně slabých rodin a 30 míst za zvýhodněnou cenu pro dětské organizace(všechny pobyty uplatněny), ve
                spolupráci s UK v Praze uspořádání letních kempů s doučováním pro 400 dětí - pro každé dítě zdarma
    - 2022 - 10 uskutečněných pobytů s FOD Klokánek, celkem 6 míst pro děti z vytipovaných sociálně slabých rodin (snížená cena / zdarma)

 

Dětské akce na klíč...

- připravujeme

Program, jeho uskutečnění pro školy v přírodě, výlety atd. na míru

- připravujeme

Vouchery

Nabízíme unikátní službu přispěj a užij.
U nás si svoje darované peníze užijete a zároveň můžete sledovat, kam peníze putují a kde pomáhají.
Více informací můžete nalézt v záložce Vouchery.

Template downloaded from FreeThemes4all.com
Design by Tomáš Bařtipán